اطفاء حریق ترانسفورماتورهای برق

سیستم اسپرینکلر برای ترانسفورماتورها در نیروگاه ها خطرات ترانسفورماتورهای فشار قوی در معرض خطر آتش سوزی و انفجار در نتیجه اتصال کوتاه الکتریکی هستند. چنین رویدادهایی در ماهیت خود ناگهانی هستند و بنابراین فقدان یک سیستم اطفاء حریق دائمی ممکن است منجر به تخریب کامل ترانسفورماتور شود.   همچنین خطر سرایت آتش به قسمت های […]

اسپرینکلر

اسپرینکلر چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ اسپرینکلر چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟   اسپرینکلر آتش (Fire sprinkler) یکی از اجزای سیستم های اطفای حریق اتوماتیک محسوب می گردد. اسپرینکلر زمانی که اثری از آتش‌سوزی را تشخیص دهد، مانند وقتی که دما از میزان مشخصی فراتر رود، آب را تخلیه می‌کند. عملکرد اسپرينكلر به […]

سیستم اطفاء حریق گازی ایروسل تدبیر

سیستم اطفاء حریق گازی آیروسل تدبیر اطفای حریق آیروسل متراکم، شکلی از سیستم اطفای حریق مشابه سیستم اطفای حریق گازی یا سیستم اطفای حریق شیمیایی خشک و مبتنی بر ذرات است. اطفای حریق آیروسل از عاملی برای خاموش کردن آتش استفاده می‌کند که حاوی ذرات جامد بسیار ریز و ماده‌ی گازی است. ذرات ریز آیروسل […]

سیستم اعلام و اطفاء حریق محافظ

پیشرفته ترین و جدیدترین سیستم اعلام واطفاء حریق   جلوگیری از  وقوع حریق  در تمامی صنایع از اولویت های بسیار مهم و ضروری  می باشد , به طوری که سالانه هزینه های بسیار زیادی در اثر آتش سوزی از بین می رود.    بررسي آمارهاي دقيق حريق توسط كشورهاي پیشرفته ثابت نموده كه بيش از […]